HomeHerhaalrecepten

Herhaalmedicatie ophalen

Medicatie voorgeschreven door uw medisch specialist

Als u nog niet bent terugverwezen naar de huisarts, gaat het herhalen van recepten die zijn voorgeschreven door de medisch specialist via de poli van het ziekenhuis. Alleen als expliciet is afgesproken met de medisch specialist dat uw huisarts de herhaalmedicatie verzorgt, en de medisch specialist dit middels correspondentie aan uw huisarts heeft meegedeeld, kan uw huisarts de medicijnen herhalen. Voorwaarde is wel dat er een actuele brief is waarin beschreven staat om welke medicatie het gaat.

Uw huisarts kan de door uw mondeling doorgegeven medicatie niet voorschrijven, omdat dit in de praktijk te fout gevoelig lijkt te zijn (fouten kan veroorzaken).

Medicatie voorgeschreven door uw huisarts

Chronische medicatie die door uw huisarts vaker is voorgeschreven, kunt u herhalen via de herhaalservice van de apotheek. Deze doorlopende recepten kunt u rechtstreeks bij de apotheek bestellen. De apotheek herhaalt deze recepten dan elke 3 maanden. Dit heet de herhaalservice en deze herhaalservice is kosteloos. Houdt u er rekening mee dat de apotheek 1 werkdag nodig heeft om de aanvraag te verwerken.

Medicatie die u vaker gebruikt, maar niet op chronische basis, kunt u herhalen via uw patiëntenportaal. Log in op het portaal en klik op "medicijnen". Dan kunt u de medicatie aanvragen.

U moet wel altijd bellen met de praktijk tussen 8.00 en 12.00 uur voor het herhalen van slaapmedicatie (benzodiazepines) en pijnmedicatie.

Website van uw apotheek 

De website van De Gooise Apotheek

De website van apotheek Schmidt

De website van apotheek Bussum Zuid

De website van apotheek Koning & Mooy

De website van apotheek Schermer

De website van de Vesting Service Apotheek

De website van de Meent Apotheek