HomeMeerMoet ik betalen voor een bezoek aan de huisarts?

Moet ik betalen voor een bezoek aan de huisarts?

Uw huisarts heeft de zorg voor uw gezondheid. Voor de behandeling van uw klachten zal hij of zij u eventueel voorstellen om een bepaald onderzoek te ondergaan, u verwijzen naar b.v. een fysiotherapeut of andere behandelaar.

Niet alle huisartsenzorg volledig vergoed


Niet alle huisartsenzorg wordt volledig vergoed door uw zorgverzekering. Uw huisarts is niet verantwoordelijk voor de financiële vergoeding van uw behandeling of verwijzing.
Hij/zij is niet op de hoogte van alle vergoedingsvoorwaarden van alle verzekeringen.
Wilt u weten wat uw verzekering wel of niet vergoed, raadpleeg dan de verzekeringsvoorwaarden op uw polisblad.

Iedere Nederlander heeft verplicht een zorgverzekering.
In 2015 geldt daarnaast voor iedereen van 18 jaar en ouder een eigen risico. De hoogte verandert elk jaar. 
Het bezoek aan de huisarts valt niet onder het eigen risico.

Kosten aanvullend onderzoek gaat wel ten koste van het eigen risico

Kosten voor onderzoek of zorg buiten de huisartenzorg gaan vaak wél ten koste van het eigen risico.
Denk hierbij aan:

  • voorgeschreven medicijnen;
  • laboratorium- of röntgenonderzoek
  • verwijzing naar een specialist, fysiotherapeut of psycholoog
  • Stoppen met roken programma

Of in uw geval een betaling binnen of buiten het eigen risico valt, kunt u altij bij uw zorgverzekeraar navragen.
Voor de particuliere aanvullende verzekering (AV) gelden vergoedingsvoorwaarden die per verzekeraar en per AV-polis sterk kunnen verschillen. Uw huisarts is niet bekend met deze afspraken tussen u en uw verzekeraar.
Vraag bij twijfel na bij uw verzekeraar of u met uw verzekerde AV-pakket in aanmerking komt voor een vergoeding.