HomeMeerDossier

Dossier

Uw medisch dossier

In een medisch dossier staan alle gegevens rondom uw behandeling, zoals onderzoeksuitslagen, röntgenfoto’s of (verwijs-)brieven aan een specialist of huisarts. Uw hulpverlener is verplicht om dit in een medisch dossier bij te houden.

Steeds vaker leggen behandelaars deze gegevens vast in een elektronisch patiëntendossier (EPD). De inhoud van zo’n elektronisch opgeslagen dossier is hetzelfde als dat van een papieren dossier. Voordeel van het EPD is dat het sneller en gemakkelijker in te zien is. Zo hebben uw hulpverleners altijd de complete informatie bij de hand.

Uw medisch dossier inzien


U mag uw medisch dossier inzien, met uitzondering van de gegevens die niet over uzelf gaan. De bij uw behandeling betrokken zorgverleners hebben ook het recht om gegevens uit uw dossier in te zien. De behandelaar of de instelling waar de behandelaar werkt is verantwoordelijk voor uw dossier. U mag het daarom niet mee naar huis nemen. Wel mag u een kopie opvragen. Vanaf 2019 moeten zorgverleners medische gegevens digitaal beschikbaar stellen, dat maakt inzien van uw gegevens eenvoudiger.

Opvragen van uw gegevens door anderen


Het gebeurt regelmatig dat een familielid de uitslag van een onderzoek of de medische gegevens van een patiënt opvraagt. Bijvoorbeeld omdat de patiënt zelf op dat moment niet kan bellen met de praktijk.

De huisartsen, verpleegkundigen en assistentes hebben een beroepsgeheim. Dat betekent dat zij geen uitslagen of medische informatie mogen doorgeven aan partners/echtgenoten of ouders van kinderen ouder dan 1­­­­­2 jaar. De patiënt moet dus zelf bellen voor de uitslag. Alleen als de patiënt ons uitdrukkelijk toestemming geeft dat een specifiek ander persoon de gegevens mag opvragen, mogen wij deze wel vrijgeven.