HomeMeerChronische zorg

Chronische zorg

Binnen de chronische huisartsenzorg werken wij met een aantal zorgprogramma’s. Wij noemen dit Ketenzorg. Waarom ketenzorg? In Nederland neemt het aantal mensen met één of meer chronische aandoeningen steeds meer toe en daarmee het aantal zorgverleners. Juiste afstemming van zorg en een goede samenwerking tussen verschillende zorgverleners wordt hierdoor steeds belangrijker en dit wordt Ketenzorg genoemd. 

Ketenzorg

De volgende ketenzorg programma’s bieden wij aan:

  • Diabetes mellitus: voor mensen met suikerziekte

  • Cardiovasculair risicomanagement  (CVRM): voor mensen met een verhoogd risico op Hart-en vaatziekten

  • COPD

  • Ouderenzorg: om kwetsbare ouderen in kaart te brengen en de zorg te optimaliseren

Wie doet wat?

Voor de behandeling van uw chronische ziekte bezoekt u regelmatig uw huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistente. De huisarts is medisch eindverantwoordelijk voor uw behandeling. Andere zorgverleners waar u mee te maken kunt krijgen zijn de medisch specialisten, fysio- en podotherapeuten en diëtisten.

Het zorgprogramma heeft een aantal doelen:

  • Het vergroten van uw inzicht in uw ziekte en zelfmanagement

  • Het bereiken van streefwaarden of uiterst haalbare behandeldoelen
  • Het voorkomen of uitstellen van complicaties
  • Het verbeteren van de kwaliteit van leven.