HomeMeerWilsverklaring

Wilsverklaring

 • U kunt uw wensen voor de zorg aan het einde van uw leven op papier zetten.
 • Dit heet een wilsverklaring.
 • U kunt bijvoorbeeld opschrijven:
  • welke behandelingen u nog wel of juist niet wilt
  • of u wel of niet gereanimeerd wilt worden bij een hartstilstand
  • wie beslissingen mag nemen als u dat zelf niet meer kunt (vertegenwoordiger)
 • Bespreek uw wensen ook altijd met uw arts.

Uw wensen ook op papier zetten

Met uw arts praat u over uw wensen voor de medische zorg aan het eind van uw leven. Praat er ook over met uw naasten.

Daarna kunt u uw wensen ook op papier zetten als u wilt. Dit heet een wilsverklaring. U kunt deze zelf maken.

Dit is voor als u zelf niet meer kunt laten weten wat u wilt.

Invulformulier voor een schriftelijke wilsverklaring docx 14.54 KB

Wat schrijft u op in een wilsverklaring?

U kunt in uw wilsverklaring bijvoorbeeld opschrijven:

 • welke behandelingen u wel en niet meer wilt krijgen
 • of u wel of niet gereanimeerd wilt worden na een hartstilstand
 • of u aan het einde van uw leven nog naar een ziekenhuis wilt of juist niet meer
 • wat u wilt als u een ernstige beroerte heeft gehad, erg dement bent geworden of in coma ligt: wilt u dat de artsen er dan alles aan doen om uw leven te verlengen of niet?
 • wie uw vertegenwoordiger is: wie mag medische beslissingen over u nemen als u dat zelf niet meer kunt.
  Vertel dit ook aan uw arts. Geef de arts ook het adres en telefoonnummer van uw vertegenwoordiger.

Goed om te weten: uw arts zal altijd pijn, benauwdheid, jeuk of andere klachten zo goed mogelijk verlichten.

Hoe moet een wilsverklaring eruit zien?

Er zijn geen regels voor hoe u uw wensen moet opschrijven in een wilsverklaring.

 • Schrijf duidelijk op wat u wilt, in uw eigen woorden.
  Schrijf het zo op dat er bij de arts geen twijfels kunnen ontstaan.
 • Het hoeft geen uitgebreide of ingewikkelde verklaring te zijn.
 • Ook taalfouten zijn helemaal niet erg.
 • Het gaat erom dat de verklaring duidelijk van u is en bij u past.
 • Uw naam, handtekening en datum moet u erop zetten. Dan is uw wilsverklaring meteen geldig.
  (U hoeft dus niet naar een notaris om een officieel document te laten maken.)

Invulformulier voor een schriftelijke wilsverklaring docx 14.54 KB

Wat doet u met uw schriftelijke wilsverklaring?

 • Het is heel belangrijk dat u uw schriftelijke wilsverklaring op tijd met uw arts en uw naasten bespreekt. Uw arts kan dan doorvragen wat u precies bedoelt.
  Dat helpt als hij later over uw zorg moet beslissen, samen met uw naasten of vertegenwoordiger.

 • Geef uw naasten en zorgverleners (zoals de huisarts, medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde) een kopie van uw schriftelijke wilsverklaring.
  De arts neemt uw wilsverklaring ook op in uw medisch dossier.

 • Houd uw wilsverklaring actueel.
  Als mensen ziek zijn, gaan ze vaak anders denken over bepaalde behandelingen. Dat kan ook bij u gebeuren.
  Praat dan met uw arts over de verandering van uw wensen. Vertel uw arts ook dat u uw wilsverklaring heeft veranderd. Uw arts zet dit dan in uw medisch dossier en voegt daar uw aangepaste wilsverklaring aan toe.

Een euthanasieverzoek

Als het lijden voor u ondraaglijk is, kunt u uw arts om hulp vragen bij het beëindigen van uw leven. U vraagt dit zelf in een of meer gesprekken met uw arts.

Daarnaast kunt u ook nog op papier zetten dat u om euthanasie vraagt. Praat ook dan met uw arts over uw euthanasieverzoek.

Invulformulier voor een schriftelijk euthanasieverzoek.docx docx 14.97 KB

Meer informatie over zorg en ondersteuning in de laatste levensfase

Hier vindt u meer informatie over zorg en ondersteuning in de laatste fase van het leven:

Deze informatie is gemaakt met het e-book Praat op tijd over uw levenseinde en met de Richtlijn Levensbeëindiging op verzoek bij patiënten met een psychische stoornis.