HomeMeerHerhaalmedicatie specialist

Herhaalmedicatie specialist

Uitsluitend herhaalrecepten aanvragen voor medicatie voorgeschreven door de huisarts

Recepten voorgeschreven door een medische specialist Als u nog niet bent terugverwezen naar uw huisarts, moeten recepten die door een medische specialist zijn voorgeschreven, worden herhaald via de polikliniek van het ziekenhuis. Alleen als er expliciet met de medische specialist is afgesproken dat uw huisarts de herhaalmedicatie zal verzorgen en de medische specialist dit heeft bevestigd via correspondentie met uw huisarts, kan uw huisarts de medicijnen herhalen. Echter, er dient wel een actuele brief aanwezig te zijn waarin beschreven staat om welke medicatie het gaat.

Uw huisarts kan medicatie niet voorschrijven op basis van mondelinge informatie, omdat dit te foutgevoelig is en fouten kan veroorzaken.

Herhaalmedicatie aanvragen geldt dus alleen voor medicijnen die door uw huisarts zijn voorgeschreven. Als u medicijnen heeft die door andere artsen zijn voorgeschreven, bijvoorbeeld door uw arts in het ziekenhuis, dient u ook contact op te nemen met de polikliniek van het ziekenhuis.

Zie ook: https://verwijsafspraken.nl/#/formulieren-machtigingen/herhaal-medicatie