HomeKlachtenformulier

Opmerking of klacht

Klacht, opmerking of compliment

 

We streven naar de best mogelijke zorg, geleverd door (huis)artsen, praktijkondersteuners en assistentes. Mocht u desondanks een klacht, opmerking, compliment of vraag hebben, meldt u deze dan bij de assistente of de huisarts.
Bespreek het als eerst met uw huisarts. U kunt er beide beter van worden: wanneer de huisarts niet weet dat u (on)tevreden bent, kan deze ook niets veranderen of verbeteren. Dit geldt ook wanneer u een opmerking heeft over de praktijkondersteuners of doktersassistentes.
Wilt u liever schriftelijk uw klacht indienen dan kunt u het papieren klachtenformulier opvragen op de praktijk. Deze kunt u ingevuld inleveren, waarna wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen hierover.
Komt u er na een gesprek niet uit dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE), telefoon: 0880229100, email: info@skge.nl
Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Zie ook www.skge.nl

 

NPA accreditatie

Met trots kunnen wij u mededelen dat wij al jarenlang een geaccrediteerde praktijk zijn volgens de normen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). NHG-Praktijkaccreditering is het belangrijkste kwaliteitskeurmerk in de huisartsenpraktijk. Jaarlijks beoordeelt een kritische auditor de praktijk. Gesteund door de NHG accreditatie zijn we in onze praktijk voortdurend bezig met het verbeteren van de kwaliteit van onze zorg en organisatie.

Onze praktijk is NPA geaccrediteerd