HomeMeerVersa Welzijn

Versa Welzijn

Over Versa Welzijn

Versa Welzijn is een brede welzijnsorganisatie actief in de Gooi- en Vechtstreek en Eemnes. Je ziet ons in wijkcentra, in de buurtbus en op straat. Samen bouwen we aan verbonden buurten.

Wijkgericht

De sociaal werkers van Versa Welzijn werken in teamverband in een bepaald gebied, dichtbij de bewoners met en voor wie zij werken. Het zijn allround professionals met specialisaties als buurtwerk, maatschappelijk werk, wonen/welzijn/mantelzorg, sociaal juridische dienstverlening, jongerenwerk, kinderwerk of vrijwilligerswerk.

Wat doen wij?

  • initiatieven van inwoners ondersteunen die iets willen doen voor hun buurt of hun naaste;
  • vrijwillige inzet stimuleren en ondersteunen;
  • helpen van mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, zodat zij mee kunnen doen in de samenleving en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen zijn;
  • kinderen en jongeren helpen hun talent te ontwikkelen en risico’s vermijden; 
  • accommodaties beheren waar inwoners en organisaties activiteiten kunnen organiseren.

Bekijk hier onze kernwaarden, missie en visie

Lokaal en regionaal

Versa Welzijn werkt in opdracht van de gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek en Eemnes. Wat wij voor u doen verschilt per gemeente en is mede afhankelijk van de lokale behoefte. Wij werken zoveel mogelijk lokaal gericht. Onze sociaal werkers werken intensief samen binnen gebiedsgerichte teams per wijk of gemeente.

Samenwerking

Versa Welzijn werkt nauw samen met inwoners, wijkverenigingen en andere organisaties op het gebied van wonen, onderwijs, zorg, veiligheid, maatschappelijke dienstverlening, recreatie en sport. Uitgangspunt is de eigen regie van de burger en bij meervoudige problemen: één huishouden, één plan, één regisseur. Korte lijnen tussen de professionals van Versa Welzijn en andere partnerorganisaties dragen hieraan bij. Bekijk hier onze actuele samenwerkingsverbanden.

Resultaat dienstverlening

Wij meten periodiek de resultaten van onze dienstverlening, op zowel individueel als maatschappelijk niveau. Wij maken hiervoor gebruik van bewezen meetinstrumenten, zoals de participatieladder en zelfredzaamheidmatrix. Zo garanderen we een optimaal maatschappelijk rendement.

Kwaliteitskeurmerk

Versa Welzijn heeft als eerste organisatie in Nederland het kwaliteitslabel van brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland behaald.

Dit houdt in dat we inwoners, netwerkpartners en opdrachtgevers garanderen dat we werken volgens de nieuwste eisen betreffende de deskundigheid en werkwijze van de medewerkers en ten aanzien van de kwaliteit van de organisatie.

Kijk ook op:

https://www.versawelzijn.nl/